1 2 3 4

เกี่ยวกับเรา

 

 

NARONGSAK & ASSOCIATE LAW OFFICE. have been providing expert legal services to the residents of Bangkok. goal is to provide you with the highest quality legal services, professionalism and effective representation.Our attorneys, paralegals and professional staff. We represent and advise clients in many areas of law civil law, criminal law and family law, invest law and administrative law While we focus on these areas. We offer free initial consultations.

 

 

ความเป็นมา

 

 

สำนักงานกฎหมายณรงค์ศักดิ์แอนด์แอสโซซิเอท จะให้บริการทางด้านกฎหมาย และด้านการลงทุนเป็นหลัก ปัจจุบันเรามีทีมงานกฎหมายที่มีประสบการณ์ในการประกอบวิชาชีพทนายความและการลงทุน พร้อมที่จะให้คำปรึกษา และบริการท่านทุกเมื่อ เช่น การให้คำปรึกษาทางกฎหมาย ว่าความในคดีต่างๆ วางแผนภาษี วางแผนการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้กับบริษัท ห้างร้านทั่วไป เป็นต้น

 

บุคลากร

 

 

ทนายความ 3 คน ทนายความสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และเนติบัณฑิต ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจากมหาวิทยาลัย

 

 

ข้อมูลสำนักงาน/Office Information
บริษัท สำนักงานกฎหมายณรงค์ศักดิ์ แอนด์ แอสโซซิเอท
 
ติดต่อสำนักงาน
1/42 หมู่ 1 ซอยวัดกก ถนนพระราม 2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์ 10150
Tel./Fax. : สำนักงาน 02-416-4163 fax 02-416-4163 , Line ID 0838843287, nsnotary
Mobile : 083-884-3287 ,061-564-8210, 02-416-4163

Email: narongsaklaw30@gmail.com

Website: www.narongsaklaw.com