1 2 3 4

NARONGSAK AND ASSOCIATE LAW OFFICE
สำนักงานกฏหมายณรงค์ศักดิ์ แอนด์ แอสโซซิเอท

 

สำนักงานกฎหมายณรงค์ศักดิ์ แอนด์ แอสโซซิเอท รับว่าความทั่วราชอาณาจักร คดีแพ่ง คดีอาญา คดีฟ้องหย่า รับรองบุตร แบ่งสินสมรส เงินกู้ เช็ค ที่ดิน ลิขสิทธิ์ แรงงาน ภาษี ล้มละลาย จัดการมรดก คดีเยาวชน รับเป็นที่ปรึกษากฎหมาย ร่างสัญญา จดทะเบียนบริษัท ทนายรับรองลายมือ (Notarial Services Attorney) รับแปลเอกสาร วางแผนภาษี ปรึกษาการลงทุนในประเทศและต่างประเทศ

 

 

สายด่วนทนายความ  โทร. 083-884-3287 ,061-564-8210, 02-416-4163, สำนักงาน 02-416-4163 Line ID : nsnotary

 

ทนายณรงค์ศักดิ์ สุขวิบูลย์
narongsaklaw30@gmail.com
 
ติดต่อสำนักงาน
1/42 หมู่ 1 ซอยวัดกก ถนนพระราม 2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์ 10150
บริการของเรา
ติดต่อเรา

ติดต่อสำนักงาน

1/42 หมู่ 1 ซอยวัดกก ถนนพระราม 2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์ 10150

โทร. 083-884-3287 ,061-564-8210, 02-416-4163, สำนักงาน 02-416-4163 Line ID : nsnotary
อีเมล์ narongsaklaw30@gmail.com
ทีมงานทนายความ
รับว่าความทั่วราชอาณาจักร
  • ทนาย ภานุรุจ รัฐจักร

    เป็นทนายด้านคดีอาญา คดีครอบครัว คดีเช็ค คดีฉ้อโกง ยักยอก คดีสัญญาเช่า เช่าชื้อ กู้ยืม บัตรเครดิต ฟ้องหย่า รับรองบุตร

  • ทนาย ฐิตารีย์ เหมหิรัณยโชติ

    เป็นทนายด้านคดีแพ่ง จดทะเบียนธุรกิจ จัดทำนิติกรรมสัญญา คดีภาษีอากร คดีปกครอง คดีลิขสิทธ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า

  • ทนาย ศุภกร สุดสงวน

    เป็นทนายด้านบังคับคดี ประนอมหนี้ จัดการมรดก คดีแรงงาน คดีที่ดิน คดีหุ้นส่วนบริษัท